LURF logo 

Læreruddannelsens Religionslærerforening

Læreruddannelsens Religionslærerforening er en sammenslutning af undervisere i to fag i læreruddannelsen:

KLM = Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab
- et fællesfag for alle lærerstuderende

Kristendomskundskab/Religion
- et undervisningsfag, der gør den studerende til kristendomskundskabslærer i folkeskolen

Vi har udgivet medlemsbladet Medlemskommunikation - online og gratis - indtil 2014.
Vi bringer stadig boganmeldelser - dog i et meget lille omfang.

Kalender

Kursus i LURF-regi 2017
De stærke fællesskaber. Fællesskabsdannelse og vedligeholdelse.
Tidspunkt: 23.-24 november 2017
Sted: Trinity hotel og konferencecenter, Fredericia

Hvad konstituerer fællesskaber og hvad truer dem? Hvordan etableres og fastholdes en velfungerende offentlighed? Hvilken betydning har den teknologiske udvikling for fællesskabet og almendannelsen? Hvad indebærer demokratisk dannelse i en digital tidsalder? Og hvilke medborgerskabsidealer bør efterstræbes i det 21. århundrede? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal drøfte på årets kursus.

Oplæg på kurset

Anne Marie Pahuus: Etisk dømmekraft og politisk offentlighed ud fra Hannah Arendt og K.E. Løgstrup

Rikke Toft Nørgaard: Digital citizenship og digital dannelse

Katrine Frøkjær Baunvig: Fællesskab og sammenhængskraft - N.F.S. Grundtvig og Émile Durkheim om religion, kultur og fysiske forsamlinger

Se hele programmet (pdf-fil)

 

I 2017 fejres 500-året for reformationen i Europa.

Liste over udvalgte
websites og videoer

Se tidligere afholdte kurser og konferencer

Se liste over internationale netværk og konferencer

Foreningsstof

Webredaktør

Irene Larsen - krla@phmetropol.dk