LURF logo 

Læreruddannelsens Religionslærerforening

Foreningsstof

 

Bestyrelse

Bestyrelse, kasserer og generalforsamling

     
 

Bliv medlem

Indmeldelse sker ved at indbetale 300 kr. på LURF's konto nr. 9001-4587256512
med tydelig betaler-id, og meget gerne som fast betaling eller BS.

Send kontaktoplysninger til kassereren: navn, mail og telefon

Kasserer: Erik Vangsted
E-mail: erikvangsted@gmail.com

     
 

Facebook

Medlemmer af foreningen har en lukket Facebookgruppe.
Fremsøg gruppen og anmod om medlemsskab.