LURF logo 

Læreruddannelsens Religionslærerforening

Program for kursus i Religionslærerforeningen den 7-8. november 2013

Kurset foregår på:

Skovbrynet 1, 6000 Kolding,
Denmark, tlf. nr. 76 34 11 00,
hotel.kolding@comwell.com - www.comwell.com
For yderligere information se: www.comwell.dk

 

KURSET: ETISKE OG RELIGIØSE UDFORDRINGER I SKOLEN – OG I KLM
… – har det med menneskerettigheder og ritualer at gøre?

I det ny KLM-fag forbindes viden om ritualer og om menneskerettigheder med færdigheder i forhold til etiske og religiøse udfordringer i skolen og færdigheder i forhold til organisering af undervisning og af skolens kultur. Foreningskurset vil via ny viden om ritualer og menneskerettigheder forsøge at give forståelses- og fortolkningsnøgler og handlingsperspektiver, som kan etablere disse forbindelser i KLM-undervisningen og i skolens praksis. På den baggrund har LURF sammensat følgende program:

PROGRAM FOR DAGENE

Torsdag den 7.november

Fra klokken 17: Ankomst og indkvartering.

Klokken 18-19.30: Middag, 3-retters menu efterkøkkenchefens valg.

Klokken 19.30-22: Oplæg ved Hans J. Lundager Jensen fra Aarhus Universitet, som vil forholde
sig til ritualer ud fra et psykologisk, et kulturelt og et religiøst perspektiv! Der vil, med skyldigt hensyn til rammerne for faget KLM, dels blive lagt en række nutidige vinkler på emnet, dels blive trukket historiske tråde.

Klokken 22 …: Natmad – ostebord. Almindelig hygge.

Fredag den 8.november

Klokken 7-9: Morgenmad: Kaffebuffet med brød, juice, vand.

Klokken 9-11: Oplæg ved Bo Uggerholt Lauritzen fra Danish Institute for International Studies (samt – sandsynligvis – en kollega!) vil bidrage med et åbent og involverende oplæg om et dugfriskt materiale, der er udviklet til grundskolen, om tolerance og mangfoldighed, og vil dertil knytte overvejelser over de erfaringer de har fra Ungdomsbyen og fra arbejdet på Nørrebro i København.

Klokken 11-11.30: Kaffebuffet, juice, frugt.

Klokken 11.30-13: Generalforsamling (dagsorden følger senere).

Klokken 13-14: Frokost, inkl. 1 vand og efterfølgende kaffe.

Klokken 14-16: Oplæg ved Eva Maria Lassen og Cecilia Decara fra Institut for menneskerettigheder indbudt til at lave et oplæg, der vedrører det nye vidensmål i faget omkring børns rettigheder – hvordan fx arbejde med tolerance/intolerance i et skoleperspektiv? Eva Maria Lassen arbejder med og har skrevet om religion og MR. Cecilia Decara har lige afsluttet en større undersøgelse omkring tilstanden af MR undervisning i danske skoler og læreruddannelser.

Klokken 16: Farvel og tak for denne gang…