LURF logo 

Læreruddannelsens Religionslærerforening

Bestyrelse

Michael Riis (formand)
Lille Strandstræde 3, st.th.
1254 København K
E-mail: riis@kp.dk

Lakshmi Sigurdsson (næstformand)
E-mail: las@kp.dk

Dorete Kallesøe
E-mail: dsk@via.dk

Marlene Jellesen
E-mail: mpj@ucn.dk

Mette Væver
E-mail: meva@ucl.dk

Suppleanter
Rose Maria Bering-Jensen (1. suppleant)
Irene Larsen (2. suppleant)

Bliv medlem

Indmeldelse sker ved at indbetale 300 kr. på LURF's konto nr. 9001-4587256512 - med tydelig betaler-id, og meget gerne som fast betaling eller BS.

  • Send kontaktoplysninger til kassereren: navn, mail og telefon
  • Fremsøg LURF på Facebook og anmod om medlemsskab

Kasserer
Erik Vangsted
E-mail: erikvangsted@gmail.com