LURF logo 

KLM

Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Kompetenceområde: Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed.

Kompetencemål: Den studerende kan forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund.

Udvalgte links

Kristendomskundskab (religion og kultur)

  • Kristendom (side på vej)
  • Islam (side på vej)

Livsoplysning (idehistorie og etik)

  • Etik - website fra Kristeligt Dagblad

Medborgerskab