LURF logo 

KLM: Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i medborgerskab

Denne side vil give inspiration og nyttige links i forhold til at arbejde med menneskerettigheder i KLM. I bekendtgørelsen formuleres målene således:

Vidensmål Færdighedsmål
menneskerettigheder, børns rettigheder og idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen, herunder relationer mellem menneskerettigheder, religion og demokrat begrundet foreslå organisering af undervisning, forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk dannelse

Officielle dokumenter vedrørende Menneskerettigheder

FN's Verdenserklæring fra 1948

Børnekonventionen (en pdf fil)

Historiske dokumenter forud for Verdenserklæringen

Nyttige links

Institut for menneskerettigheder
Instituttet er nedsat ved lov af folketinget. På hjemmeside kan du finde oplysninger om menneskerettigheder, historisk og i hele verden. Under "Uddannelse" tilbyder Instituttet kurser og workshops for mange målgrupper og under "skoletjeneste" kan findes forskelligt undervisningsmaterialer.

Ammesty International
Ammesty International er en NGO. Under "Undervisning" tilbydes der workshops i menneskerettigheder til elever og lærerstuderende, hvor deltagerne oplever krænkelser af deres rettigheder på egen krop.

Globalis.dk tema om menneskerettigheder
FN-forbundets temaside om menneskerettigheder og andre relaterede emner. Globalis fokuserer på at anskueliggøre temaer via statistik og egner sig især til fagene matematik, natur/teknik, geografi og samfundsfag. FN-forbundet er tværpolitisk - en ikke-statslig medlemsorganisation, NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN (http://www.fnforbundet.dk/om-os).

Unge for menneskerettigheder i Danmark
Scientology kirken står bag denne hjemmeside. Deres ønske er at imødekomme religiøs diskrimination. Den indeholder bl.a. små film, der illustrerer de forskellige paragraffer i Menneskerettighederne og der findes desuden undervisningsmateriale. Udover at være en side om menneskerettigheder, så er det også et interessant udtryk for "lived religion" på internettet.

Folkedrab.dk
Undervisningsmateriale udviklet af Danmarks Institut for Internationale Studier (DIIS). Fokus er som titlen antyder på folkedrab og hvordan det kan forebygges. Hermed relaterer det sig til FNs Menneskerettigheder, der har samme fokus.

Theresienstadt.dk
Undervisningsmateriale udviklet af Danmarks Institut for Internationale Studier (DIIS). Theresienstadt.dk er en undervisningshjemmeside med information og kilder om de cirka 500 danske jøder, der blev deporteret til den nazistiske kz-lejr Theresienstadt i 1943.

Holocaust.dk (om Holocaust-benægtelse)
Undervisningsmateriale udviklet af Danmarks Institut for Internationale Studier (DIIS). En undervisnings- og oplysningswebside om Holocaust-benægtelse. Siden indeholder en lang række artikler, diskussionsoplæg, kildemateriale samt lærervejledninger til både ungdomsuddannelserne og grundskolen