LURF logo 

KLM: Medborgerskab

Teori og praksis

Vidensmål Færdighedsmål

forskellige former for borgerskab, medborgerskab
og verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt perspektiv og

udvikle sammenhængen mellem skolens medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave og

Links

Medborger.net
Forskningsprojekt om medborgerskab. Under fanebladet "resourcer" og "medborgerskab" kan der findes bagrundsviden og der linkes også til forskelligt undervisningsmateriale.

Demokrati Fordi
Kampagnen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og Ungdomsbyen på vegne af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Ungdomsbyen
Ungdomsbyen tilbyder kurser til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om aktuelle samfundstemaer. Udvíklingen af kurserne sker i samarbejde med erhvervsliv, organisationer, ministerier, kommuner og andre partnere. Med fokus på innovation tilbyder Ungdomsbyen en palet af kompetencer inden for pædagogisk udvikling

Medborgerhuset
Ungdomsbyens side der fokuserer på medborgerskab

Association for citizenship teaching (ACT)
Engelsk side om medborgerskabsundervisning.

Living Democracy
Undervisningsmateriale udgivet af Europarådet. Det arbejder med pædagogiske tilgange hentet fra Human Rights Education (HRE) og Education for Democratic Citizenship (EDC). Det har en ret praksisrettet tilgang men der bruges også tid på at forsklare den teoreriske baggrund. Materialet består af 6 manualer hvoraf flere af dem indeholder konkrete undervisningsaktiviteter, der kredser om forskellige begreber der er vigtige for at være demoktatisk dannet.

UNESCO publikationer
Materialer herunder undervisningsmaterialer udgivet af United Nations Educational, Scientific and Cultural organization.

Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse 2013 (pdf-fil)
Idékatalog til studerende på pædagoguddannelsen.
Af Birgitte Bækgaard, Helle Hinge og Hans Krab Koed.
Udgivet af Uddannelsesministeriet.

"Afgangsprøve i medborgerskab" fra Efterskolen.dk
Frijsenborg Efterskole har fået Undervisningsministeriets tilladelse til at lade faget "Medborgerskab" erstatte afgangsprøver i samfundsfag, kristendom eller historie. Skolen har succes med faget, hvor eleverne via temaer, projekter og husmøder får lyst og evne til at forstå og drøfte samfundsforhold