LURF logo 

Kristendomskundskab/Religion

Humanisme

Links om religionskritik har sin egen side.

Danske sider

   
Blomst Humanistisk Samfund
Humanistisk Samfund er en forening, der på et Humanistisk værdigrundlag, arbejder for at mennesker frit skal kunne vælge et livssyn og et liv fri for religion og religiøs indblanding. Derfor tilbyder vi mulighed for at markere livets store begivenheder på en højtidelig måde og på grundlag af et livssyn og en etik, der giver indhold og dybde.
   
Blomst

Humanistisk debat
Har du et humanistisk livssyn, så skulle du melde dig ind i Humanistisk Debat, som organiserer mennesker med en humanistisk livsindstilling. Derved er du med til at styrke retten til selv at bestemme din livsform.
I mange lande søger religiøse og politiske grupper med nogen succes at tvinge andre til at leve efter deres særlige moralforskrifter. Det vil også i Danmark være nyttigt at have et humanistisk modspil til kristne og andre religiøse politikere.

   
Blomst LivsCeremonier
LivsCeremonier giver mennesker mulighed for at lave ritualer og ceremonier, der afspejler dem og deres livssyn. LivsCeremonier vil arbejde på at skabe den frihed, der ligger i, at ceremonier ikke nødvendigvis skal være knyttet til et trossamfund eller en forening med en bestemt holdning.
   
Blomst En ny bygning til fødsel, frieri og farvel – men uden gud
Af Michelle Færch, Information 14. oktober 2013
Det er Humanistisk Samfund, firmaet Livsceremonier, Rambøll og arkitekttegnstuen Svendborg Architects, der er initiativtagerne til projektet. Rummet er tilegnet ikkereligiøse og andre mennesker med et behov for mere end forsamlingshuse til at markere vigtige datoer.
   

Udenlandske sider

   
Blomst Human-etisk forbund (Norge)
Human-etisk forbund (Norge) blev stiftet allerede i 1956. Det har humanismen som sit ideologiske ståsted og markerer sig som et alternativ til religion. Dette resulterer bl.a. i, at de har udformet ceremonier til livets overgange som et alternativ til dåb, konfirmation, osv. i kirken. De arbejder for implementering af menneskerettigheder, bl.a. kæmper de for at bevare fritagelsesmuligheden i forbindelse med kristendomskundskab i folkeskolen.
   
Blomst International Humanist and Ethical Union
Den Internationale Humanistiske og Etiske Union.
Citat fra sitet: "Founded in Amsterdam in 1952, International Humanist and Ethical Union (IHEU) is the sole world umbrella organisation embracing Humanist, atheist, rationalist, secularist, skeptic, laique, ethical cultural, freethought and similar organisations world-wide.
Our vision is a Humanist world; a world in which human rights are respected and everyone is able to live a life of dignity. The mission of IHEU is to build and represent the global Humanist movement that defends human rights and promotes Humanist values world-wide. IHEU sponsors the triennial World Humanist Congress."