LURF logo 

Kristendomskundskab/Religion

Kristendom

Temasider

Alter i Stege kirke, Møn

Centrale links

Andre trossamfund i Danmark
Alt om andre trossamfund, bl.a. om vielsesmyndighed.
Dette område sorterer under Familieretsafdelingen, Social- og Integrationsministeriet.

Bibelen på nettet
Hele bibelen på dansk. Samt de apokryfe skrifter.
Med søgefunktion, krydshenvisninger og ordforklaringer.
Se også temaside med links til bibelteksten i flere versioner og til bibelstudier 

Den danske salmebog på nettet
Her findes man alle salmer i salmebogen i deres fulde længde og derer mulighed for at høre melodierne. Man kan søge på mange måder: fritekst, titel, forfatter, komponist, osv. Der er også et godt afsnit om salmebøgernes historie i Danmark.