LURF logo 

Kristendomskundskab/Religion

Kristendomskundskab - et fag i folkeskolen

Lov om folkeskolen
§ 1 - Skolens formål. Faget kristendomkudskab skal - som skolens øvrige fag - bidrage til opdyldelse af skolens formål.

Faget kristendomkudskab nævnes i

  • § 5 - i række en skolens fag
  • § 6 - særlige bestemmesler vedr. faget, bl.a. mulighed for fritagelse
  • § 31 - en lærers mulighed for at blive fri for at undervise i faget

Forenklede Fælles Mål 2014
Indholder formål, slut- og trinmål, læseplan og undervisningsvejledning.

Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen
Der er regler, der skal følges, hvis en elev skal fritages.

Folkeskolens prøver
Man kan komme til prøve i kristendomskundskab. Om der er prøve for en klasse eller ej, afgøres af lodtrækning for den enkelte skole. Der findes en vejledning til hvert af skolens fag. På Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens side er der også en portal vedr. Test, prøver og eksamen.

Fagkonsulenten for kristendomskundskab: Marianne Dietz
Her orienterer fagkonsulenten om, hvad Undervisningsministeriet har fokus på vedrørende faget kristendomskundskab.

EMU
EMU kalder sig "Danmarks Læringsportal" og udgives af Undervisningsministeriet. Der er sider om uddannelsesområder og fag, men også en række tværgående sider.

Her er fx følgende sider