LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2006

Indhold

Redaktionelt
- i forbindelse med den første elektroniske udgave af Medlemskommunikation
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab - Ændringsforslag fra Seminariernes Religionslærerforening af 10. december 2006

Brev fra undervisningsministeren til Seminariernes Religionslærerforening af 25. maj, 2006

Generalforsamling
  • Formandens beretning
  • Referat af generalforsamlingen

Koranfortolkning
af Irene Larsen

Rejsekursus til Wittenberg
af Keld Skovmand

Haarders svar
til foreningen 21. december