LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2008

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Generalforsamling 2007. Referat
Af Laura Lundager Jensen

Generalforsamling 2007. Formandens beretning
Af Michael Riis

Censornyt - KR & KL
Af Hans Krab Koed

Censornyt - KLM
Af Lakhsmi Sigurdsson

Filosofibloggen
Af Dorete Kallesøe

Tænk - før du føler!
Af Rose Maria Bering-Jensen

Kristendomskundskab/livsoplysning – nu med medborgerskab
Af Lars Bretlau

KLM-undersøgelse
Nyt initiativ af Ane Kirstine Brandt og Pia Böwadt

Den lodrette beståen
Bogpræsentation

Kurser

Rejsekursus til Japan
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Islam - forskning og undervisning i øjenhøjde
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Civilreligion
Årets kursus i Seminariernes Religionslærerforening

Religionernes Dag 2008
Årets tema: Religion og politik i skolen

NoFa 2, den anden nordiske fagdidaktikkonference
Fagdidaktik i bevægelse: Forskning – Praksis – Politik

Anmeldelser

Livtag med den etiske fordring
Anmeldt af Steffen Støvring

Wittgenstein mellem tro og tvivl
Anmeldt af Edin Kjær

Om retfærdighed og syndfrihed
Anmeldt af Edin Kjær

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige
Anmeldt af Gabriella Dahm