LURF logo 

Medlemskommunikation 2, 2008

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Brev til Bertel Haarder fra Seminariernes Religionslærerforening.
Af Michael Riis

Kursus, Seminariernes Religionslærerforening
Årets tema: Civilreligion.

Generalforsamling i Seminariernes Religionslærerforening.
Af Michael Riis

Censornyt KR
Af Hans Krab Koed

Nekrolog - Edin Kjær
Af Inger-Vibeke Hansen

Medborgerskab og livspolitik
Tanker efter deltagelse i Europarådskonference om "Pupils participation and living democracy".
Af Viggo Ernst Thomsen

Tilgivelsens didaktik
Af Henning Nørhøj

Identitetspolitik i klasserummet. Noter fra ph.d.-forsvar
Af Gabriella Dahm og Irene Larsen

Fagdidaktik i bevægelse. Forskning – Praksis – Politik
Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference (NOFA 2) 13.-15. maj 2009 i Middelfart (DK)

Materialepræsentation

Kristendomskundskab.dk
Af Janus Benn Sørensen og Christian Hall, Internetforlaget Clio Online.

16 kernesalmer af Grundtvig
Af Irene Larsen

Herrens mark
Af Irene Larsen

Anmeldelser

Brunelleschis kuppel - en genial bygmester & domkirken i Firenze
Anmeldt af Britt Due Tiemensma

Nærværets vej - en opdagelsesrejse med Buddha og Jesus
Anmeldt af Peter Green Sørensen

Moderne islam. Muslimer i Cairo
Anmeldt af Irene Larsen

Paradis-sekten
Anmeldt af Niels Willert

Hvad er kristendom
Anmeldt af Niels Willert

Religion i det senmoderne samfund - mellem kritik og forsvar
Anmeldt af Peter Green Sørensen

Livets Pædagogik?
Anmeldt af Steffen Støvring

Intolerance i Europa - før og nu
Af Tine Brøndum