LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2009

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Brev fra Bertel Haarder
Svar på henvendelse fra foreningen

Formandens beretning
Af Michael Riis

Referat af generalforsamling
Af Birgit Madsen

Mit første år med KLM
Af Anne-Mette Nortvig

Eksamen i KLM
Af Bjørg Christensen og Mette Marie Gräs Kokholm

Menneskerettigheder, religionsundervisning og medborgerskab
Kritiske bemærkninger i anledning af en norsk læreplansrevision
Af Keld Skovmand

Blandet stof

Thinking aloud
Afholdt konference i Reykjavik

Changing Societies – Values, Religions, and Education
Konference 9.-13. juni i Umeå

Frelst Fiktion
Museet for Religiøs Kunst

Anmeldelser

Religionspædagogisk Forum, nr. 1, 2007
Anmeldt af Jimmy Harder

Den lodrette beståen
Anmeldt af Henning Nørhøj

Buddha og Kristus. Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest
Anmeldt af Peter Green Sørensen

Efter døden. En bog om det evige liv
Anmeldt af Niels Willert

Den muslimske Jesus. Jesusord og fortællinger i islamisk litteratur
Anmeldt af Steffen Støvring

Muslimernes religion
Anmeldt af Henning Nørhøj

Brev til en kristen nation
Anmeldt af Irene Larsen

Salmer i undervisningen
Anmeldt af Irene Larsen

Jesus går til filmen – Jesusfiguren i moderne film
Anmeldt af Laura Lundager Jensen