LURF logo 

Medlemskommunikation 2, 2009

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Medborgerskab på nettet
Af Britt Due Tiemensma

Medborgerskab som skolefag i Malaysia
Af Anne Mette Hald og Britt Due Tiemensma

Internationalt/Nordisk. Om EFTE og NCRE
Af Lakshmi Sigurdsson

Religionspædagogisk Forum
Præsentation

Debat om KLM

Introduktion
Af Irene Larsen, redaktør

Hvad enhver lærer bør vide om religion
Kronik af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt

Nedslående kritik af læreruddannelse
Debatindlæg af John Rydahl

Kristendom i skolen. Hvem lader de lærerstuderende i stikken?
Debatindlæg af Michael Riis

Læreruddannelsen: KLM er en øjenåbner for de lærerstuderende
Kronik af Lakshmi Sigurdsson

Om kulturkristendom, civilreligion og de lærerstuderendes kristendomsreception
Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt

Reaktion på "Unge Pædagoger"

Alt for mange unuancerede og abstrakte meninger
Af Kirsten Andersen

En uskarp forbier
Af Michael Riis

Åbent brev til kollegerne
Af KLM-lærerne på Læreruddannelserne Metropol

Kommentar
Af Ole Gade

Replik
Af Michael Riis

Censornyt

Hovedpunkter fra årsrapporten om censur i KLM
Af Lakshmi Sigurdsson

Hovedpunkter fra årsrapport om censur i KR og bachelor
Af Hans Krab Koed

Nyt fra censornæstformanden 23/10,09
Af Lakshmi Sigurdsson og Hans Krab Koed

Anmeldelser

Brian Patrick McGuire: Da himlen kom nærmere
Anmeldt af Steffen Støvring

Niels Peter Lemche: Det Gamle Testamente
Anmeldt af Henning Nørhøj

Lisbeth Smedegaard Andersen: Guds moder og himlens veninde
Anmeldt af Niels Willert

Hans-Jørgen Schanz: Modernitet og religion
Anmeldt af Irene Larsen

Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk
Anmeldt af Steffen Støvring

Robert W. Jenson: Den treenige identitet
Anmeldt af Henning Nørhøj

Aage Pilgaard: Kommentar til Markusevangeliet
Anmeldt af Niels Willert

Annika Hvithamar: Ruslands ikoner
Anmeldt af Henning Nørhøj

Note vedr. pdf-fil

For at få det fulde udbytte af artiklerne "Medborgerskab på nettet" og "Medborgerskab som skolefag i Malaysia" skal man printe bladet i farver.