LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2010

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Religionspædagogisk Forum Nordjylland
Af Frederikke Johnsen

Læreruddannelsens dannelsesfag
Af Johannes Adamsen

Medborgerskab på spil – et læringsspil og en bog
Af Lakshmi Sigurdsson

Fra redaktørens arbejdsbord
Af Irene Larsen

Censornyt

Censornyt KLM & KR
Af Hans Krab Koed & Lakshmi Sigurdsson

Foreningsnyt

Formandens beretning 2009
Af Michael Riis

Referat af generalforsamling 2009
Af Inger Vibeke Hansen

Kalender

Religionernes Dag 2010
Af John Rydahl

EFTRE-konference 2010
Af Irene Larsen

Anmeldelser

Nietzsche: Antikrist
Anmeldt af Steffen Støvring

Manga-bøger
Anmeldt af Irene Larsen

Gudløs & Gudløse hjerner
Anmeldt af Johannes Adamsen

Sofie Reimick m.fl.: Kultur og Samfund
Anmeldt af Bjørg Christensen

Den første bog om ...
Anmeldt af Hans Krab Koed

Niels Hyldahl: Paulus
Anmeldt af Niels Willert

Anne-Mette Nortvig og Mona Høgh: Metoder i kristendomskundskab
Anmeldt af Niels Willert

Nordic Conference on Religious Education 2011
Af Pia Rose Böwadt

Abrahams spor - Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst
Anmeldt af Niels Willert

John Strange: Bibelatlas
Anmeldt af Irene Larsen