LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2011

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen

Siden sidst
Af Michael Riis


Hele bladet som pdf-fil

Ph.d.-afhandling om filosofi i kristendomskundskab
Af Henrik Vestergaard Jørgensen

I-bog til KLM på vej
Af Henrik Bækgaard, Birgitte Bækgaard og Dorete Kallesøe

Årbog: Religion i Danmark 2011
Af Irene Larsen

Kom i dialog med Kulturmødeambassadørerne
Af Maya Bram Sommer

Besøg fra Færøerne
Af Lakshmi Sigurdsson

Anbefalede links
Af Lakshmi Sigurdsson og Irene Larsen

Censornyt
Af Hans Krab Koed og Lakshmi Sigurdsson

Foreningsnyt

Formandens beretning 2010
Af Michael Riis

Referat af generalforsamling 2010
Af Anne Mette Hald
Inkl. regnskab og budget ved Laura Lundager Jensen.

Anmeldelser

Bibelen i standardformat
Anmeldt af Henning Nørhøj

Bibelspillet
Anmeldt af Irene Larsen

Jes Fabricius-Møller: Hal Koch - en biografi
Anmeldt af Niels Willert

Geert Hallbäck: Det Nye Testamente - en lærebog
Anmeldt af Niels Willert

Olav Hammer og Jesper Sørensen: Religion i psyke og samfund
Anmeldt af Johannes Adamsen

Mogens Herman Hansen: Demokrati som styreform og som ideologi
Anmeldt af Johannes Adamsen

Hein Heinsen: Gud Trinitetsmaskinen
Anmeldt af Henning Nørhøj

Jan-Olav Henriksen: Menneskesyn – historiske arv og fortsatte aktualitet
Anmeldt af Niels Willert

Martin Ishøy: Klimaklar kristendom
Anmeldt af Henning Nørhøj

Ole Jensen: På kant med klodens klima
Anmeldt af Steffen Støvring

Birgitte Kjær: Undervisning i kristendom
Anmeldt af Peter Green Sørensen

Richard Rorty og Gianni Vattimo: Religionens fremtid
Anmeldt af Henning Nørhøj

Peter Tudvad: Stadier på antisemitismens vej
Anmeldt af Steffen Støvring

Linda Woodhead: Kristendom - kort og godt
Anmeldt af Bjørg Christensen

Kalender

NCRE-konference
Af Pia Rose Böwadt

Studietur til Belfast
Af Britta Kornholt

Religionernes dag 2011
Af John Rydahl

Dato for publicering: 23. maj 2011