LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Indhold

Redaktionelt
Af Irene Larsen, redaktør

Siden sidst
Af Michael Riis, formand for LURF


Hele bladet som pdf-fil

Nu har vi vores egen hjemmeside
Af Thomas Thomsen & Irene Larsen, redaktører

Skolefagets dannelsesmål: socialkonstruktivisme & transcendenserfaring?
Af Johan Thorendahl og Jesper Garsdal

Berlin studietur med et religionshold og et billedkunsthold
Af Rose Maria Bering-Jensen

Israel-Palæstina: Tro, håb og glemte ansigter
Af Johan Thorendahl

Om "Livsideer"
Af Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe

To bøger af Bo Rasmussen
Bogomtale

Bog om filosofi med børn
Bogomtale

Generalforsamling i LURF, beretning
Af Michael Riis, formand for LURF

Generalforsamling i LURF, referat
Af Thomas Thomsen

Nyt fra censorformanden
Af Hans Krab Koed

Anmeldelser

Rune Lykkeberg: Alle har ret. Demokrati som princip og problem
Anmeldt af Johannes Adamsen

Lars Sandbeck: De gudsforladtes Gud
Anmeldt af Henning Nørhøj

Iben Krogsdal: De måske kristne
Anmeldt af Henning Nørhøj

Anders Holm: Grundtvig, introduktion og tekster
Anmeldt af Steffen Støvring

Matthias Møl Dalsgaard: Det protestantiske selv
Anmeldt af Steffen Støvring

Lars Olsen, m.fl.: Det danske klassesamfund
Anmeldt af Claus Vang Petersen og Rune Riberholt

Gyldendals Pædagogik Håndbog. Otte tilgange til pædagogik
Anmeldt af Johannes Adamsen

Peter Kemp: Filosofiens verden
Anmeldt af Johannes Adamsen

Carsten Bach-Nielsen og Per Ingesman (red.): Kirkens historie I-II
Anmeldt af Niels Willert

Inge Degn & Kirsten Molly Søholm (red.): Tørklædet som tegn. Tilsløring og demokrati i en globaliseret verden
Anmeldt af Ole Bjørn Petersen

Martin Schwarz Lausten: Johann Bugenhagen. Luthersk reformator i Tyskland og Danmark
Anmeldt af Niels Willert

Martin Schwarz Lausten: Jøder og kristne i Danmark. Fra middelalderen til nyere tid
Anmeldt af Niels Willert

Dato for publicering: 11. april