LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Et fast fodfæste

Anmeldelse ved Steffen Støvring

Matias Møl Dalsgaard: Det protestantiske selv. Kravet om autenticitet i Kierkegaards tænkning. 2012. 280 sider. 299 kr.

Hvad er vigtigere for et menneske end at vinde autenticitet, blive et fast forankret Selv, og ikke flagre leddeløs gennem livet? Hvad er vigtigere for en lærer? Og hvordan kan det ske? – Måske kan Matias Møl Dalsgaards bog hjælpe dig, hvis du vil behandle dette fundamentale emne i din undervisning?

Man kan gribe til sin etiske tradition, hvis man vil finde et fast ståsted at handle ud fra. Man er under alle omstændigheder påvirket af denne traditions etiske tænkning. Og er man muslim har man både konkrete og rigide anvisninger. Det har man i en vis udstrækning også i den katolske tradition. Og i den omfangsrige calvinske-puritanske lejr er der trods al opgør med gerningsretfærdighed i høj grad også klare retningslinier, fordi troen her jo ikke må være uden synlige frugter.

Bogomslag

Men er man under Luthers indflydelse eller endda Kierkegaards, så er det tilsyneladende meget vanskeligere. For her er man spændt inde i en stor modsætning: På den ene side den absolutte fordring om lydighed over for en åndelig magt og – på den anden side en understregning af menneskets fundamentale afmagt. Og dog – netop dette spændingsfelt er dynamisk og forløsende, hævder både L. og K.. Fordi man i erkendelsen af sin afmagt (skylden og synden) har muligheden for at blive bundet, fastnaglet til en almægtig magt, der gør én både stærk og vågen og selvstændig.

Dette store tema tager Mølgaard under behandling og når vidt omkring, men især ind omkring Augustin, og to sociologer fra den puritanske tradition, Weber og Charles Taylor, og dernæst Luther, og især især ind omkring Kierkegaard, som han fremtræder i 'Enten-Eller II' og 'Sygdommen til Døden'.

Det er stort og vægtigt, men det er desværre også en PhD-afhandling, og Dalsgaard er (i sin benovethed?) faldet for en række "akademiske" unoder.   Både svære og ganske simple ting udtrykkes i unødigt lange, knoklede sætninger. Og inden vi kan komme til sagen, er vi omme ad mange kredsende omveje til forklaring af "afhandlingens" opbygning og karakter.

Man drager et lettelsens suk, da man langt henne i bogen finder et illustrerende, levende fortalt indskud om tre filmiske figurer fra hhv. Twin Peaks, The Big Lebowski og the Sound of Music. Lige til at gå til.

Nå, det er andre stræk i bogen nu også. Og hvis du - kære læser af denne lille anmeldelse – er et tålmodigt menneske med forstand, forudindsigt og god forberedelsestid (!), så vil du formentlig kunne få glæde af også denne bog, når du skal ruste dig til at belyse et i fx KLM-sammenhæng fundamentalt og uomgængeligt emne

Steffen Støvring
www.steffenstovring.dk