LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Grundtvigs mange virkefelter

Anmeldt af Steffen Støvring

Anders Holm: Grundtvig. Introduktion og tekster. Systime 2012. 170 sider. 280 kr.
E-bog 157, 50 kr.

Anders Holm har disponeret sin bog om Grundtvig i otte kapitler ud fra de mange virkefelter, som denne karismatiske kæmpe sled med og inspirerede. Det bevirker, at bogen er brugbar i mange sammenhænge
 - og i mange seminariefag! Den er grundig og oplysende og giver samtidig lyst til at vide mere endnu.

Grundtvig levede i særdeles mange år i en særdeles begivenhedsrig tid. Og dette sammenholdt med hans store følsomhed og utrættelighed og kampiver betød, at hans betydningsfulde virkefelter blev mangfoldige. Anders Holm opregner otte.

Bogomslag

Grundtvig var oplysningsmand, men først og fremmest romantiker. Næret af en lys barndom og genopvakt af en fortvivlet forelskelse blev længslen efter "landet bag hav", den ultimative fylde og lykke, paradiset, et bærende motiv i hans liv og digtning. – Grundtvig var præst og salmedigter, med tilkæmpet blik for, at kirke og kristendom var levende varme organismer, som var båret af Helligånden og skulle åbnes af en ydmyg og beåndet præst og befrugtes af en åndfuld og bevægende salmesang. - Han var mytolog og historiker, grundig og forskende, men med et udadvendt formål: at skildre fortidens guder og helte for at vække dåd og virkelyst i nutiden. Og han var politiker, dansker og folkeoplyser med brændende engagement og frihedstrang, for at værne om det rodfæstede og naturlige og "vække dorskhed af dvale".

Kort fortalt. Men Anders Holm fortæller meget mere og i hvert af hans otte kapitler lader han Grundtvig selv få ordet, hver gang i tre veludvalgte tekster.  Der er nok at gå i gang med. Og hele grundlaget er klart, grundigt, vidende, nøgternt. Med faktabokse og et væld af forklarende fodnoter. Og smukke illustrationer.

I et afsluttende kapitel omtales Grundtvigs "virkningshistorie": At bevægelsen deles i de mere kirkelige og de mere folkelige, at der kommer kritikere og modstandere, at der i dag er opstået en slags ærbødighed og ’ejerskabsfølelse’ overfor ikonet. Mest overraskende er dog omtalen af hans betydning på verdensplan, fx inspirationen til frihedsbevægelser i USA og Den tredje verden!  - Og overraskende kan det også virke, at rockgruppen "Nephew" er blevet grebet af og har anvendt det vanskelige digt ’Nyaarsmorgen" i engelsk oversættelse.

Grundtvig levede et dramatisk liv og var som person både levende og påtrængende. Og en stor del af hans tænkning er påtrængende den dag i dag. For eksempel: Findes der opladende fællesskaber, profane og hellige, som er givet på forhånd? Er det lysten, der driver værket? Er rodfæstethed en betingelse for tolerance? Er synden at elske dette jodiske liv for lidt?  Osv. osv.

Til drøftelse af sådanne eksistentielle spørgsmål kan Anders Holms bog bestemt også anvendes. Men det er hverken her eller i en skildring af Grundtvigs liv og person, at vi finder bogens fokus. Det ligger et andet sted. Hovedopgaven synes simpelthen at have været at give et klart, indsigtsfuldt og nøgternt overblik over Grundtvigs mange virkefelter. Og den opgave er løst med sikker hånd.