LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Generalforsamling d. 13. november 2012: Formandens beretning

Af Michael Riis, formand

Bestyrelsesarbejdet:

a) Generalforsamling 2011 blev flyttet til januar 2012 pga. LURF-kursus i november -11. Referat foreligger i Medlemskommunikation 2012/1.

b) Bestyrelsesmøder: Bestyrelsens arbejde er foregået mindre i møder end via mails og indsatsgrupper i dette KLM-turbulente år. Af regulære bestyrelsesmøder er kun holdt et.  Desuden: fællesbestyrelsesmødet med Gymnasierne og Folkeskolen i januar, i år med vores kollega Henrik Jørgensen som oplægsholder: At filosofere med børn og unge i undervisningen. Derudover gensidige orienteringer mellem foreningerne.

Michael Riis

c) Internationalt/nordisk arbejde: Det endnu spæde skandinaviske samarbejde mellem undervisere i læreruddannelserne i Norge, Sverige, Danmark holdt møde i Danmark i foråret, med fokus primært på EFTRE-konferencen i Malmö til august.

d) Fællesudvalget for kristendomsundervisning: Årets november-møde i Løgumkloster gav vor udsendte Dorete mulighed for at orientere de øvrige deltagere om KLM-fagets situation.

e) Fagligt Forum: En ekstraordinær plenarforsamling 28/2 2012 var indkaldt med FF's nedlæggelse på dagsordenen. Resultatet af mødet blev dog en ny 'sidste chance'-styregruppe bestående af formændene for fire, senere tre foreninger: Pædfag-foreningen (Karen Marie Hedegaard), Naturfag (Michael…),  og så os selv (LURF). Gruppen konstituerede sig med mig som formand. Vi har planer om en FF-arrangeret opfølgningskonference for de faglige foreningers bestyrelser samme dag som (og altså i direkte forlængelse af) den store officielle NY LU-konference i Odense, der ligger torsdag d. 24. januar. Der skal vi drøfte, om der i bekendtgørelsesudkastet ligger ting, der giver anledning til, at vi i fællesskab må reagere.

f) Medlemskommunikation: Kører fortsat fint med to numre pr. år, der samler relevante artikler, omtaler og anmeldelser. – I dette ekstreme år er den helt aktuelle gensidige medlemskommunikation om initiativer ift. redningen af KLM-faget foregået via foreningens mailingliste.

g) DPU-kontakt: Denne er ikke blevet formaliseret, men der har været et udmærket samarbejde, kulminerende med KLM-konferencen i Emdrup 1. juni – samme dag som forliget om læreruddannelsen blev offentliggjort.  Ikke desto mindre bidrog konferencen til, at det blev meget tydeligt, at der i det pædagogiske miljø er mere end en opfattelse af, hvad pædagogik er og hvad almen dannelse i den sammenhæng er!

h) Kursusaktiviteter: I 2012 indstillede bestyrelsen arbejdet med et KLM-rettet novemberkursus i lyset af de truende udsigter for faget. - Et IKT-orienteret kursus ifm. LURFs generalforsamling i januar 2012 måtte aflyses pga. sygdom. Til gengæld blev det muligt at holde et nogenlunde tilsvarende i forbindelse med denne 2012-generalforsamling. Det kom i stand pga. et tilbud om samarbejde fra Aalborg Universitets Forskningslab: It og LæringsDesign v/ Anne-Mette Nortvig.

Et passende ambitionsniveau for LURFs kursusvirksomhed i 2013 beder jeg generalforsamlingen drøfte – ikke mindst i lyset af de store 2013-konferencer (NCRE i Island, juni, EFTRE i Malmö, august, CICE i Lissabon, juni).

i) Politik-arbejde ift. ny LU: Dette år har ikke været en almindelig dag på kontoret. På generalforsamlingen for et lille år siden hed et punkt: KLM-fagets status i LU fremover – er ændringer på vej? – og JA, det var der! Jeg skal ikke genfortælle forløbet, men hovedstationerne var jo: Januar: Følgegruppen for LU foreslår KLM ud af en kommende LU. – April: Regeringsudspillet følger Følgegruppens anbefaling.  – Juni: Forlig om LU indgås, hvor KLM fortsat er en del af LU – som del af området Lærerens Grundfaglighed, men med eget kompetenceområde og selvstændig eksamen. I perioden januar til juni kæmpede vi alle – bestyrelse og faggrupper og enkeltmedlemmer – med næb og klør, og det foregik vitterligt på randen af udslettelse. Der er mange at takke for indsatsen og det positive slutresultat – jeg henviser til mit Siden Sidst i Medlemskommunikation 2012/2.

Siden juni har bestyrelsen arbejde at for at fastholde politikernes opmærksomhed for, at sektoren nu ikke giver KLM en mindre plads end forliget lægger op til. Det har der desværre været brug for, men de seneste udmeldinger fra formanden for Rektorforsamlingen til folkeskolen.dk er muligvis et udtryk for, at budskabet er trængt igennem. KLM's stilling i den nationale LG-faggruppe, der nu er under etablering, er et andet problemfelt, som muligvis ikke er landet endnu. Spørgsmålet om, hvornår i LU eksamen i KLM kan finde sted, er et andet åbent spørgsmål. Bestyrelsen fortsætter selvfølgelig arbejdet frem til bekendtgørelsen ligger fast.

Kompetencemål for KLM og Krist/Rel: Der foreligger d.d. ikke-endelige udspil fra skrivegrupperne, som vi kan drøfte her. Foreningen får mulighed for at kommentere den endelige udgave af udspillene, som vil foreligge meget snart.

Michael Riis, d. 13. november 2012.