LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Livsidéer - ny udgave

Af Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe

Livsideer - revideret
Bækgaard, Bækgaard og Kallesøe (red.). Systime 2013.

Næppe havde vi redigeret vores bog til klm-faget færdig, før den nye læreruddannelse blev en realitet! Heldigvis kan forlaget oplyse, at mange har købt bogen i dens første udgave, og det er vi glade for. Vi håber, I har haft glæde af den!

Det nye "Almen dannelse (KLM)"-fag er som bekendt meget nøjagtigt beskrevet i otte videns- og færdighedsmål under et overordnet kompetencemål. Derfor har vi valgt at trække i arbejdstøjet igen og skrive og redigere Livsideer om til en ny udgave, der kan imødekomme det nye fags krav. Blandt andet har vi fået Heidi Laura til at skrive et afsnit om jødedom.

Livsideer (2. udgave) lægger sig meget tæt op ad fagbeskrivelsen og skulle være lige at gå til, når det nu desværre viser sig, at KLM de allerfleste uddannelsessteder er væsentligt beskåret! Vi har inddelt bogen i 9 kapitler, hvor det første stiller spørgsmålet "Hvorfor holder vi skole?". De resterende otte er bygget op omkring de nye videns- og færdighedsmål.

Skærmbillede af bogen

Ligesom den første udgave har Livsideer (2. udg.) omfattende afsnit med kilder og opgaver, som lægger op til de studerendes selvstændig arbejde, hvilket om noget bliver endnu mere nødvendigt i den nye læreruddannelse. I det nationale modul er indskrevet den såkaldte studieaktivitetsmodel, som skal "effektivisere" undervisningen, således at de studerende får så stort udbytte som muligt af deres studietid – osse uden lærer.

Model fra bogen

Ifølge modellen skal især den tid, hvor de studerende arbejder uden lærer – dvs. den højre del af figuren – planlægges nøjere og med større mulighed for variation. Livsideer kan – ikke mindst ved hjælp af de mange kilder og opgaver – forhåbentlig hjælpe med hertil!

Vi har revideret kilde- og opgaveafsnittene, således at de otte færdighedsmål kommer til at stå tydeligere, og at der er i opgaverne er en progression – eller taxonomi – så der skelnes mellem redegørende, analyserende og diskuterende opgaver. På den måde skulle de være lettere at gå til for de studerende.

Den foreløbige udgave af bogen kan ses på denne adresse, men vær opmærksom på, at kilder og opgaver langt fra er færdige. Papir-udgaven af Livsideer er klar til salg omkring 1. juni.