LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Filosofi i praksis

Bogomtale

FILOSOFI i PRAKSIS
4 filosofimetoder
- med Platon som inspiration
Af Henrik Krog Nielsen
Forlaget X, 2013
Elevbog 106 sider + lærermateriale på PDF
108 kr. eks. moms

FILOSOFI i PRAKSIS er en arbejdsbog/elevbog især til folkeskolens ældste klasser, efter-, ungdoms- og friskoler. Den kan bruges i kristendomskundskab og i tværfaglige opgaver i dansk, historie, samfundsfag og musik.

FILOSOFI i PRAKSIS består af en grundig introduktion til filosofi samt fire metoder til at filosofere over mangfoldige emner. Hver filosofimetode består af oplæg, metode og opgaver.
Der lægges op til systematisk analyse og en kreativ og innovativ samarbejdsform. Materialet kan anvendes differentieret.

Materialet er udformet således, at eleven kan finde vejledning og inspiration i bogen i takt med at opgaverne løses.

Bogomslag

Læreren behøver ikke at have forkundskaber i filosofi for at kunne anvende FILOSOFI i PRAKSIS.

Den store græske filosof Platon (427-347 f.Kr.) danner grundlag for filosofimetoderne og udgangspunkt for mange af problemstillingerne undervejs.

På bogens hjemmeside (på www.forlagetx.dk) findes bl.a. informationer om FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til de ovennævnte fag.