LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

To bøger af Bo Rasmussen

Bogomtale

Hjemstavn og verdensborgerskab
- tanker om at være i verden med både rødder og vinger.
Forlaget Ådalen 2012.

...Jeg er sikker på, at Heidegger i tysk oversættelse ville have nydt denne strofe af Jeppe Aakjær:

"Hvad var vel i verden det fattige liv,
med alt dets fortærende tant,
om ikke en plet med en dal og lidt siv
vort hjerte i skælvinger bandt!
Om ikke vi drog fra det yderste hav
for bøjet og rynket at stå
og høre de kluk,
de mindernes suk
fra bækken, vi kyssed' som små"....

Bogomslag

Der er langt fra Schwartzwald til Karup Å, men hjemstavnssindet er det samme, og både Aakjær og Heidegger sang på deres "knold" om henholdsvis Schwartzwald og Karup Å som en kosmisk hjemstavn, der gav dem verdensborgersskab både i naturen og verdenssamfundet.
(Fra forlagets presseomtale.)

Læs mere om Hjemstavn og verdensborgerskab

Længe leve folkekirken.
Forlaget Ådalen 2013.

Bo Rasmussens lille stridsskrift er en hyldest til en folkekirke, der både er rummelig og mangfoldig,
fordi den som folkets kirke er et lokalt og demokratisk værested omkring statens og Guds kirke.

Bogen er en advarsel imod både kristelig og politisk managementstyring, der vil gøre folkekirken til et mere kontrolleret og trist sted at være for både biskopper, præster, lokale menighedsråd og alle de almindelige sognebørn, der er en del af det almindelige præstedømme i en kristendom, der er evangelisk-luthersk.
Det lille skrift har desuden fokus på et ægte møde mellem den kristne forkyndelse i kirkens ritualer og det levede menneskeliv til hverdag og fest.

Bogomslag

Bo Rasmussen har i mange år undervist i religion og filosofi på læreruddannelsen i Århus og har tidligere udgivet bl.a. Kolonihavefilosofi – jordiske og kosmiske banaliteter i hverdagslivet (JCVU/Klim 2007).
(Fra forlagets presseomtale.)

Læs mere om Længe leve folkekirken

Vil du anmelde en af disse bøger? Skriv til Irene Larsen, krla@phmetropol.dk