LURF logo 

Medlemskommunikation 1, 2013

Siden sidst

Af Michael Riis, formand for LURF

Så kom den nye Læreruddannelsesbekendtgørelse – og med den slap politikerne så nærkontakten med dansk læreruddannelse og overgav den til det institutionelt-administrative niveau. Fra læreruddannelseslov til bekendtgørelse. Fra detailstyring til deregulering. En magtafgivelse er det, men en demokratisering er det ikke: Færre personer end hidtil vil have bestemmende magt, de vil ikke være på valg, og vilkårene for offentlig diskussion af deres beslutninger vil være helt anderledes. Om denne radikale kursændring så vil føre til noget frugtbart for læreruddannelsen kan vi nu kun afvente.

Michael Riis

LURFs høringssvar til bekendtgørelsen ønskede en styrkelse af uddannelsens almendannende sigte. Dels ift. læreruddannelsens formålsformulering og KLM-fagets kompetenceområder, dels i form af en beskyttelse mod betydelige reduktioner af Almen dannelse/KLM's omfang. – Det første blev imødekommet med justeringer i et vist omfang, det sidste kom desværre ikke til at fremgå af bekendtgørelsen.

Der er i den periode, udkastet til bekendtgørelse var i høring, lavet et omfattende lobbyarbejde af mange af foreningens medlemmer med medieindlæg, politikerkontakter mv. Tak for det! Vi har som bestyrelse ikke spillet førsteviolin i den proces, men har haft vældig gavn af den ved at kunne lægge vores bidrag til debat og høring i forlængelse af den opmærksomhed, som andre skabte. Tak til alle, som bar! Trist, at anstrengelserne ikke kunne krones med et endnu tydeligere udbytte.

Men altså: Vi er nu i vidt omfang på professionshøjskolernes mark. Skal KLM fremover fylde mere end det nationale moduls 10 ECTS, så skal faggrupperne rundt omkring gøre sig sete og hørte på institutionsniveau med forslag til samarbejdende tværmoduler af forskellig slags. Som det uddannelsesrelevante element KLM-fagligheden vitterligt er, er det sagligt set ingen sag – men derfor kan det alligevel blive sin sag rundt omkring. I hvilken grad bliver der mon tale om lige vilkår for de lærerstuderende hen over landet, fx ift KLM-fagligheden?

Vilkårene for en landsdækkende fagpolitisk og faglig forening som LURF forandrer sig også med disse ændringer. Vores 'partnere' bliver i mindre grad politikere og i højere grad 'institutioner' på professionshøjskoleniveau, må man tænke, men hvor? Er det rektorer, LLN-niveauet eller nationale faggrupper, der er foreningens primære 'kontakt'? Fraværet af en velbemandet national faggruppe for KLM er her et problem og en mulig opgave: Med den nuværende konstruktion af faggruppen for LG er der hverken sikret politisk eller regional repræsentativitet bag de KLM-personer, der er udpeget til at sidde der. Måske LURF skulle etablere og huse en 'national skyggefaggruppe' mhp at tilbyde input af en vis repræsentativ bredde?

Næste kursus i LURF-regi vil tage udgangspunkt i temaer og problemstillinger ifm. KLM i den ny læreruddannelse. Kursusudvalget arbejder på at få oplægsholdere og kursussted på plads – men tidspunktet ligger fast: Reserver derfor allerede nu d. 7. og 8. november 2013: Kursusstart 7/11 kl. 18.00, kursusslut 8/11 kl. 15.00. Altså én enkelt overnatning.

Men inden da er mange nye skibe sat i søen: God vind!

Michael Riis, d. 25. marts 2013