LURF logo 

Medlemskommunikation: Anmeldelse

Klostre i det middelalderlige Danmark

Anmeldt af Ole Bjørn Petersen

Hans Krongaard Kristensen: Klostre i det middelalderlige Danmark
500 sider rigt ill. med farvebilleder og indbundet i stift bind
Kr. 400
Jysk Arkæologisk Selskab 2013

Det er nok ikke lige den første fagbog, man som lærerstuderende kaster sig begejstret over, så hvis ikke man ligefrem tænder på klostre og munkeliv, kan den nemt ende sine dage uberørt på biblioteket.

Men giv den alligevel en chance, kig den igennem og med mindre man bliver ansat som lærer i nogle af de områder, der var tyndt befolket i middelalderen (visse dele af Midtjylland, det indre af Skåne og grænseområderne mod Sverige), og følgelig er fattig på klostre, ja, så er det jo oplagt at tage ungerne med til et kloster eller i det mindste en klosterruin, feltarbejde, og så ellers lade fantasien komme i svingninger – for der skal ofte en god fantasi til for at rekonstruere de fleste klostre som de så ud i deres storhedstid.

Men det er her "Klostre i det middelalderlige Danmark" skal ned fra hylden, for den er et rigtig godt redskab til lige at blive lidt klogere på dét aktuelle kloster, dets historie og skæbne samt hvilken orden, det var underlagt og meget mere. Meget meget mere – for det er ganske enkelt en mastodont, man er i selskab med og det er ingen overdrivelse, når forlaget på bagsiden skriver, at lektor ved Århus Universitet Hans Krongaard Kristensen er "landets førende forsker inden for klosterarkæologien". Det er også den oplevelse, man sidder med. Med andre ord, et fremragende værk for klosterentusiaster og en god tag-frem-og-læs-det-der-interesserer for os andre. Og blandt det, jeg især – som religionshistoriker – fandt spændende var gennemgangen af klosterordenerne og dets stiftere og kapitlet om de tekniske løsninger i relation til kanaler, møller, fiskedamme, vandøsningshjul, drikkevand med trykledninger, opvarmning samt ikke mindst et fint lille afsnit om toiletter. Og endelig et kapitel om lægeredskaber og -planter.

Og for nørderne er der så grundige gennemgange af byggeperioder og klosteranlæg generelt, kirken og dens brug, bygningskonstruktion om mørtel, byggematerialer, tagdækning og så videre, økonomi i herre- og tiggerklostrene og håndværk og tekstilarbejder samt bøger – og det hele indledes som det skal med en bog af denne type med en forskningshistorisk oversigt nogle overvejelser omkring fortolkning af arkæologisk materiale – arkæologiske resultater er nemlig i ekstremt grad baseret på fortolkninger, og der opbygges hele tiden et hierarki af nye fortolkninger oven på de helt "simple" fortolkninger af, hvad det reelt er, man står og kigger på ude på udgravningsstedet.

Bogen er imidlertid ikke en opslagsbog i traditionel forstand. Forfatterens mål er at behandle stoffet tematisk, bl.a. ud fra den betragtning, at der er mange ligheder mellem klostrene på tværs af de mange ordener. Hvad der et sted anes, træder et andet sted tydeligt frem, og hvad der kan virke speciel et enkelt sted kan ved tværgående sammenligninger vise sig at være en tendens. Det kræver sin mand m/k at have det overblik. Og så skal det også lige med, at bogen indeholder meget nyt materiale, idet Hans Krongaard har kunnet trække på mange af sine studerendes upublicerede afhandlinger.

Klostrenes rolle i den europæiske civilisationsproces er uomtvistelig og dermed også deres rolle som særdeles vigtig med- og modspiller til kongemagtens og samfundets udvikling generelt i middelalderen i Danmark. Nogle af klostrene hørte til de rigeste godsejende institutioner, hvis ledere havde stor politisk ligesom klostrene var centre for arkitektur og kunst – importør af viden fra det store Europa i kraft af klostrenes internationale relationer. Eksempelvis var det i kraft af ærkebiskop Eskilds personlige venskab med Bernard af Clairvaux at de første klostre af denne orden i Danmark, Herrevad i 1144 og Esrum i 1151, stiftedes med munke fra henholdsvis Citeaux, moderklostret stiftet i 1098, og Clairvaux, datterklostret fra 1115 med Bernard som abbed. Ligeledes var det munke og nonner, der beherskede den latinske skriftkultur og dermed også Kulturen i Europa, de underviste og opbyggede med tiden omfattende biblioteker, plejede syge og gamle fra det omgivende samfund, ligesom de importerede urter og planter og – så vidt jeg husker – kaniner fra bl.a. Frankrig. De ældste kaninskeletter er netop fundet i tilknytning til klostre. Og så varetog de selvfølgelig gudstjenesten med alt, hvad dertil hørte.

Men den side af sagen må man først og fremmest læse sig til andre steder, for forfatteren er arkæolog og ikke historiker eller religionshistoriker.

Historien om klostre er også en forfaldshistorie – for nogle af den europæiske historiens store begivenheder som eksempelvis Reformationen og den franske revolution var en katastrofe for klostrene – således var der i Frankrig før Den store Revolution knap 3000 klostre inden det store ødelæggelsesorgie satte ind og i England med ca. 1000 klostre var The Suppression of the Monasteries fra 1536-40 en bombe: bygningerne blev ribbet for værdier, tagtømmeret fjernet, blytagene smeltet om og selv vinduernes blysprosser undgik ikke smeltediglen. Og samme deprimerende fortælling om stort set alle de andre europæiske lande. Så set i det lys står det faktisk ikke så dårligt til i Danmark.

I det middelalderlige Danmark, som også omfattede Skåne, Halland og Blekinge samt Sydslesvig, var der ved Reformationen 116 klostre og i alt har der været 138 klostersteder i middelalderen – og i det egentlige Danmark 101 klostersteder hvoraf 87 er lokaliseret via bygninger eller arkæologiske undersøgelser. Af stående bygninger findes der i det nuværende Danmark 39 kirker, der har været anvendt af et klostersamfund – og alt i alt er der ud over kirkerne bevaret klosterbygninger på 34 steder, hvilket dækker over et meget velbevaret karmeliterkloster i Helsingør til et ombygget og fritliggende hus i Dalum.

Som allerede skrevet, er ens spidskompetence ikke lige klostre og arkæologi, så læs den selektivt og frem for alt kan den nydes som bog: smukt håndværk, fremragende illustrationer, tegninger og plancher – ja, lige til skrivebordet.