LURF logo 

Medlemskommunikation: Anmeldelse

Historisk fokus på Luther

Anmeldelse skrevet af Steffen Støvring

Heinz Schilling: Martin Luther, rebel i en opbrudstid.
Oversat af Peter Dürrfeld
Kristeligt Dagblads forlag 2014.
692 sider. 350 kr.

Heinz Schilling er historiker, hvilket på alle måder præger hans store bog om Luther. Den er grundig, analyserende, vrimler med detaljer, og den skildrer yderst kompetent og oplysende Luther i hans historiske og samfundsmæssige sammenhæng.

Men vi er på afstand af reformatoren, ser til fra sidelinjen. Engageret, men det er en udtalt grundbetragtning i bogen, at Luther tilhører en svunden tid, som et nutidigt menneske ikke grundliggende kan identificere sig med.

Vi kan føle med ham, til dels blive inspireret af hans overvældende mod og selvstændighed, gribes af hans tapperhed i forbindelse med sygdomsskabte smerter, afskrækkes af hans stædighed og uforsonlighed. Men vi kan ikke leve os ind i hans bærende synspunkt: at gud og djævel er reelle magter, der udkæmper en eskatologisk kamp på liv og død.

Derfor er bogen ikke en teologisk bog, og heller ikke en bog med indlevende interesse for Luthers eksistentielle konflikter og frihedslængsel og lykke ved at finde det faste punkt, den varme, bevægende kraft, der kan føre ham velbeholden gennem alt.

Men Schilling er en flittig mand, der virkelig har læst sine lektier (hvilket også det omfattende noteapparat og den lange litteraturliste bevidner). Og det betyder, at også tidens og eftertidens mangfoldige teologiske stridigheder bliver skildret med viden og kompetence.

Det er imidlertid virkningshistorien, der er i centrum: At Luther er "en rebel i en opbrudstid" – at han bliver båret frem af samfundsmæssige og åndelige bevægelser, som har rødder tilbage i tiden, og hans karismatiske personlighed samtidig sætter et kraftig aftryk på udviklingen.

Bogen giver os detaljeret kendskab, ikke bare til mange begivenheder, også til et stort persongalleri. Hans modstandere såvel som hans kampfæller. En fremtrædende og overraskende rolle spiller hans mægtige modpol, kejseren, Karl den Femte. De er modpoler, men har overraskende lighedspunkter: Begge er de afgørende præget af senmiddelalderens seriøse og dybe religiøsitet og vil et opgør med den overfladiske pavekirke. Begge er de universalister, som ikke forestiller sig, at kristenheden skal splittes op. Begge vinder de, for så vidt som eftertiden afgørende bliver præget af en mere alvorlig religiøsitet. Og begge taber de, eftersom kirken splittes på kryds og tværs i uforsonlige "konfessionskirker", som inspirerer til hadefulde og ødelæggende religionskrige.

At Luther også bærer ved til dette senere hadets bål, lægges der ikke skjul på. Heller ikke på hans livsaftens utæmmelige vrede overfor den jødiske lovreligion og "tyrkens" (islams) verdenstruende ekspansion.

Det er en bog, som trods manglende eksistentielle perspektiver er en guldgrube for den læser, der grundigt og kompetent vil have udvidet sin viden om reformationstiden og dens eftervirkninger. Allerbedst er bogen ved anden gennemlæsning, når de mange detaljer falder på plads. For det er en omfangsrig sag. Og for en lærerstuderende er det sikkert godt at have en klog vejleder ved hånden, som kan udpege nogle særligt gode afsnit….

Steffen Støvring
tidl. lærer på "Frederiksberg seminarium"