LURF logo 

Medlemskommunikation: Anmeldelse

Integration & Demokrati

Anmeldt af Lise Søelund

Jørgen Christensen og Nils Sjøberg: Integration & Demokrati
275 kr. 216 sider. Systime 2015.

Ordet demokrati kommer af det græske ord "demokratia", der betyder folkets herredømme, hvilket er en sammensætning af de græske ord "demos" og "kratia", der kan oversættes med henholdsvis folk og herredømme. Alt i alt et positivt begreb, hvor folket er det bærende element i landets styre.

Der findes et direkte demokrati, der fordrer at alle kommer ud af døren og mødes på torvet for at diskutere og lovgive, men det lader sig ikke gøre mere, da folk er for mange til at mødes, hvorfor man på demokratisk vis vælger repræsentanter til at varetage herredømmet, og så er der tale om indirekte eller repræsentativt demokrati.


I bogen "Integration og demokrati" præsenteres vi for den interessante debat om, hvorvidt der er samspil eller modspil eller evt. begge dele mellem integrationen i Danmark og vores demokratiske tradition. Forfatterne er Jørgen Christensen og Nils Sjøberg, og de er både kompetente og velinformerede om det ellers noget komplekse og i forvejen omdiskuterede begreb integration, så det er en fornøjelse at læse bogen.

Den unikke status som verdensborger

Det er en væsentlig pointe, at vi fra barnsben bliver dannet, og den dannelse fortsætter hele livet igennem. Der er formelle og uformelle normer, som det forventes, at enhver samfundsborger kender til og lever op til. Det er en slags adgangskode til det fællesskab, som alle gerne vil være en del af, for hvis man skiller sig for meget ud, kan man snart opleve sig selv som ekskluderet af samme fællesskab. På en måde er der to samfund, man skal begå sig i, og det er det nationale og det internationale samfund. Evner man at pendle ubesværet mellem de to sfærer, så bliver man rubriceret som verdensborger, hvilket er en helt unik status, men hvilket også stiller store krav til det enkelte menneske. Samtidig skabes den identitet, som vi kendes og genkendes på, der er et resultat af ens dannelse og socialisering i en livslang proces. Vi påvirkes af alt lige fra TV til bedstemor i gyngestolen, og det siger sig selv, at hvis man kommer fra en helt anderledes kultur, hvor TV og bedstemor ikke ligner det og hende fra Danmark, så bliver identiteten en anden.

Lighed, frihed og menneskerettigheder

Et demokrati forudsætter, at man har en fællesskabsfølelse eller en sammenhængskraft, som vi betegner det i dag, og det danske demokrati har traditionelt være funderet i en relativ ensartet national kultur. Det giver et godt grundlag for samspillet mellem borgerne, fordi de umiddelbart er på en slags bølgelængde, idet de tænker på og taler om nogenlunde de samme emner og tematikker. Det betyder ikke, at det hele er problemfrit, men der er en forståelsesramme, som de fleste befinder sig indenfor, hvilket gør kommunikation og dialog enklere. Det kan blive vanskeligere, når flere kulturer mødes: Indvandring i et vist omfang skaber ikke problemer for en stat baseret på en national kultur. Men en stor og relativ hastig indvandring fra kulturer, der er anderledes end den nationale kultur, kan virke nedbrydende på den nationale kultur. Det vil være svært at integrere mange selv over tid. (33). Hvis der er for store forskelle mellem indvandrerne og modtagerkulturen, så kan det volde vanskeligheder og integrationen bliver svær at gennemføre.

I bogen møder vi eksempler, cases og fortællinger fra det virkelige liv, hvor indvandrere og danskere mødes, men også har forskellige opfattelse af, hvordan man hilser på hinanden, fejrer højtider, går klædt og spiser. Den giver et godt og sagligt grundlag for at reflektere over, diskutere og interessere sig for, hvad der sker, når det nationale demokratis grundelementer, der er lighed, frihed og menneske-rettigheder, mødes med nye og anderledes holdninger. Man kan overveje, om det er lighed at behandle mennesker forskelligt, fordi de har forskellige indstillinger til ovennævnte dagligdagsforhold, eller om det mindsker sammenhængen i samfundet, såfremt det hele bliver alt for multikulturelt. Man kan resonere over, om det er frihed at lade små børn omskære, og om det er et brud på menneskerettighederne, når nogle religioner ligefrem straffer folk for homoseksualitet. Det, der engang var oplagt i dansk optik som grundlaget for vores demokrati, er i den grad kommet på dagsordenen igen ved mødet med de mange nye borgere, og der er ingen nemme løsninger, for den globaliserede verden implicerer, at vi er kommet tættere på hinanden på godt og ondt, og at vi ikke skal regne med, at det vil ændre sig.

En demokratisk integration

Det giver sig selv, at vi skal debattere disse store spørgsmål, og at det ikke løses en gang for eller med et snuptag, men bogen er et godt grundlag at begynde på. Der er en del småfejl, som kunne være renset ud ved en sidste korrektur, og det er synd, at selve teksten overlæsses med procenter og tal, for så får man lyst til at springe det over eller helt stoppe læsningen. Systime plejer at være et super forlag til at lærerbøger, så den del burde der være tænkt mere på, men når det er sagt, så er det værd at fordybe sig i den demokratiske integration eller i integrationens demokrati.

Lise Søelund er idéhistoriker og forfatter