LURF logo 

Medlemskommunikation: Anmeldelse

Vi er også kirken

Anmeldt af Hans Krab Koed
Læreruddannelsen, UC Syd

Vi er også kirken – Skitser til en regnbueteologi
Red.: Mia Rahr Jacobsen, Viggo Julsgaard Jensen
Eksistensen 2021.

Bogen vi alle (LGBTI+ personer) har gået og ventet på! 7 biografier. Med 7 levede liv vil denne antologi give læseren et indtryk af, hvordan det kan se ud, når LGBT-personer selv skriver om forholdet mellem kirke og homoseksualitet, i stedet for som vanlig, at det er heteroseksuelle teologer som fører ordet på vegne af homoerne.

Og ja, jeg har hørt det før. Løber forfatterne ikke åbne døre ind? Og det korte svar er: Nej. Relevansen af bogen giver sig selv på mange fronter, blot for at referere til Irene Larsen.

Fx hvad gør alle de mange heteroseksuelle præster og teologer for at tage afstand fra teologer, som frejdigt citerede 3 Mos 20,13: "Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død"?
Eller hvor mange teologer bakker bare op om Priden eller regnbueflag ved seneste EM fodbold i München i stedet for at kritiserer identitetspolitikken?
Eller det faktum, at flere af forfatterne af deres biskop er blevet bedt om ikke at bedrive homopolitisk propaganda?
Eller når Ingrid Ank i 2018 i Grundtvigs Tidende skriver, at LGBT er ligegyldigt i en kirkelig sammenhæng?

Bogen er kort sagt en guldgrube af citater, referencer og erindringer fra de 7 bidragyderes livshistorie.

Afdøde dr. theol. Theodor Jørgensens spørgsmål om et menneske primært skal defineres seksuelt ud fra 1 Mos 1,27, om sand om menneskelighed bestemmes ud fra sexuel disposition. Skal den forståelse af kristendommen sætter rammen i stedet for Karen Larsens reference til 1 Joh 4,7-8: (i øvrigt en lille redaktionel fejl her. Der står fejlagtigt 1 Joh 1,7-8): "Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed".

Med antologiens overskrift "Vi er også kirken" insisterer forfatterne på en plads og en stemme i kirken. Det handler ikke om, om LGBT-personer er en del af kirken, men om hvordan de med en anderles læsning af bibelen og en anderledes vinkling af teologien kan berige teologien generelt og i det hele taget. Fx så vinklingen ikke nødvendigvis er en traditionel heteronorm med fokus på manden og det heteroseksuelle ægteskab, som om det skulle være essensen af kristendommen.

De 7 artikler er både meget forskellige og meget ens; dvs. der er en del gentagelser, måske kunne en strammere redaktion have hjulpet. Fx kunne der have været flere henvisninger til de enkelte artikler i stedet for gentagelser. Men alligevel er det nu ret gribende og bevægende at læse de 7 fortællinger med gentagelser.

Dansk teologi og fx læreruddannelsens kristendomskundskabsfag kunne for længst have haft glæde af den indsigt, som bogen formidler om querteologi. Især vil jeg i den forbindelse fremhæve Lene Sjørups og Viggo Julsgaard Jensens artikler. Der er rigtig gode teoretiske redegørelser og referencer til spændende teologer, vi i Danmark ikke har hørt så meget om. Fx Marcella Althaus-Reid og Robert Goss. Deres forsøg på at dekonstruere teologien som neutral og universel samt pege på aktivistiske potentialer i kristendommen er yderst inspirerende. Men også påmindelser om at fx allerede Anna Marie Aagaards teologi som en væsentlig forudsætning for et andet fokus end den traditionelle patriarkalske teologi samt kritik af den udbredte skabelsesteologiske tænkning i Danmark.

Der er naturligvis mange referencer til Texts of terror/ slåteksterne om homoseksualitet i bibelen, men Irene Larsen konkluderer efter en fin gennemgang af teksterne med Luthers grundpointe: Vi frelses ved troen alene, ikke ved cølibat og andre interessante ydelser.

Endelig mener Viggo Julsgaard Jensen, vi bør arbejde mere med de universelle aspekter hos Paulus, da man således ville kunne give mere plads til en regnbueteologi til gavn og fordel for Folkekirken. Det er en teologi, der kan favne mangfoldigheden, hvor folk med forskellige seksualiteter og kønsidentiteter kommer med deres tolkning af, hvordan man kan forstå evangelierne.

Fokus på "Universalismen går på tværs af alle andre individuelle bestemmelser af os mennesker. Det er fuldstændig ligegyldigt, om man er jøde eller ej, mand eller kvinde, slave eller herre i forhold til det, der er fælles," jf. Troels Engberg-Pedersen. Paulus beskrev netop, hvordan det eneste afgørende for frelsen er Kristustroen. Alle andre identiteter er ligegyldige for, at man kan få frelsen. Men samtidig lagde Paulus også vægt på, at man netop skal give plads til andre og lade dem udleve deres identiteter. Han formulerede nemlig en maksime, som indeholdt en grundlæggende leveregel: "Tænk ikke på dit eget bedste, men altid netop på de andres." Det betyder, at essensen i at være Kristustroende er, at man først og fremmest skal give plads til de andre, eftersom man altid skal tænke på dem. "Denne maksime har direkte identitetspolitisk relevans i dag. Den tilsiger os nemlig, at hvis nogle har en grundlæggende anden identitet end vores egen, er vi nødt til at lytte til dem og give lov til, at den kan folde sig ud".

Bogen er hermed på det varmeste anbefalet også til studiekredse.